borislav-milanov

Д-р Борислав Миланов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОРГАНИЗАЦИОННИЯ
КОМИТЕТ

Обръщение

Проф. д-р Снежана Топалова – Пиринска, дм

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАУЧНИЯ КОМИТЕТ

Обръщение

Програма на Конгреса

  • Зала на операта
  • Зала на Кукления театър
  • Уъркшоп прояви
Имплантните протетични възстановявания могат да бъдат фиксирани с помощта на винтчета или да бъдат циментирани към имплантните надстройки. Целта на лекцията е да представят и сравнят дългосрочните резултати и възможните усложнения при използването на циментиращи се и винтово фиксирани имплантни протетични конструкции. Чрез клинични и лабораторни изследвания ще бъдат показани разликите между двете най-често използвани възстано
11:00 - 11:20
- ВИЖТЕ РАЗЛИКАТА, КОЯТО  COLGATE® ПРАВИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ. ДАЙТЕ ПРЕПОРЪКА НА ВАШИТЕ ПАЦИЕНТИ, КОЯТО ЩЕ ПОДОБРИ КАЧЕСТВОТО ИМ НА ЖИВОТ. УНИКАЛНА PRO-ARGINTM   ТЕХНОЛОГИЯ ВЪЗСТАНОВЯВА ЧУВСТВИТЕЛНИТЕ ОБЛАСТИ НА ЗЪБИТЕ
Лицево-челюстната област е със сложна анатомия, богато кръвоснабдена и инервирана. Заболяванията на лицето, устната кухина и горните отдели на шията са разнообразни като клинична картина, ход на болестта и съответно като лечебни подходи. В този смисъл лицевите болки  заемат основно място. Диференциалната диагноза при характера на болката е ключ към вярната и точна диагноза, а от там и към адекватното лечение. Ето защо, болката е осн
Флуорът има уникална роля в превенцията и контрола на зъбния кариес. Неговото значение за здравето на зъбите е известно още в края на ХІХ век. Проучвания, проведени през ХХ век, доказват връзката между приема на флуор и редукцията на зъбния кариес. Тези проучвания дават основание за разработване и внедряване на различни методи за ендогенно и локално приложение на флуор. Флуорната профилактика заема важно място в промоцията на орално
15:00 - 15:20
- РЕМИНЕРАЛИЗИРАЩИ СРЕДСТВА ЗА ОРАЛНА ХИГИЕНА
Зъб или имплант- къде е лимитът? Панелът ще дискутира развитието на съвременната пародонтология, как се определя решението кога да се спаси зъб и какви техники за пародонтална регенерация познаваме. Когато са изчерпани възможностите, трябва да се реши дали да се постави мост , или имплант. Какви са показанията за поставяне на имплант, кога е най-добрият момент, какви усложнения може да очакваме? Дали имплантите са толкова надеждн
Карциномите на слюнчените жлези (Salivary gland carcinomas - SGC) съставляват само 3-5% от всички злокачествени заболявания на главата и шията, но от друга страна са най-разнообразни, с най-малко 24 различни типа, признати от Световната здравна организация (СЗО). Между 72-85% от туморите на слюнчените жлези възникват в паротидната жлеза, където 10-24% са злокачествени, при подчелюстната жлеза злокачествените случаите са два пъти повече и при малките слюнче
Основни точки Поглед към отпечатъчните материали Видове категории - физични и химични качества Процесът на полимеризация на материалите в устата Как да постигнете перфектния отпечатък Идеалният отпечатъчен материал Идеалният потребител Скъпи материали - посредствени резултати. Кого да виним Перфектният отпечатък Предпоставки за перфектен отпечатък Управление на меките тъкани Ретракционни конци- Laser-Expasyl вид м
В наше време на нови технологии и информационен поток се срещаме с все по-високите изисквания от страна на пациентите ни. Избледняват границите между възприятието за пациент и клиент. Ние, денталните лекари, сме изправени пред нови предизвикателства. Добрият индивидуален професионализъм е само едно от условията за успешна практика. В лекцията ще бъдат разгледани основни аспекти от личен опит в организацията на клиниката, както и р
Алергията е социално-значимо заболяване. Проблемите, които води след себе си, повлияват здравето на индивида (общо и орално), психичното му състояние и възможността му за свободна комуникация в обществото. Алергичните заболявания са с богата етиология и симптоматика – практически всеки фактор от заобикалящата ни среда може да доведе до нежелани странични реакции с локална или генерализирана изява и с различна степен на тежест. На
„Отпечатъци, които  впечатляват. Представяне на различни техники за снемане на отпечатъци”, фирма „Карис М”, хотел „България”, зала „Компас”
  • Зала на операта
  • Зала на Кукления театър
  • Уъркшоп прояви
Съвременната дентална медицина налага все по-високи стандарти за постигане на цялостно възстановяване на засегнатите зъбни и пародонтални структури, като неизменно включват възстановяването на нормалната морфология на мукогингивалната област. В последните години бяха представени хирургични техники, които целят постигането на  пълна тъканна презервация, за да се постигне и поддържа първичното оздравяване през критичните стад
Въведение: Инфекциите, свързани с медицинското обслужване (ИСМО) от столетия са проблем за медицинската и денталната практика. Те претърпяха теоретично и терминологично развитие, но заболяемостта от тях не намалява. Поради нарасналата резистентност на микроорганизмите срещу антибиотици и дезинфектанти, контролът на инфекциите остава предизвикателство за специалистите в денталните практики. Цел: Да представим на денталните спе
Зъбната пулпна тъкан притежава способност за оздравително възстановяване след травматични и механични увреждания.  Пулпната тъкан реагира чрез репаративен тип възстановяване, което се характеризира с формиране  на новообразуван слой от дентин в областта на травматичната експозиция и реорганизация на меките тъкани.  Възможните лечебни терапии при витална пулпа са директно покритие и пулпотомия.  В ендодонтията лечението на вит
Докладът разглежда правната уредба, свързана с т. нар. „медицински грешки”, като една изключително интересна, разнообразна и специфична материя, която намира своите разновидности не само в държавите от Европейския съюз, но и в целия свят. Това разнообразие се изразява включително и при регламентиране на легалната дефиниция за понятието или липсата на такава, приложното й поле, обхвата на отговорността, мерките за ограничаването й,
Методите за превенция и контролиране на инфекциите в устната кухина се развиват непрекъснато. Това обуславя прилагането на различни терапевтични вещества с цел премахване въздействието на патогенните бактериални щамове в пародонтални джобове около поставени вече дентални имплантати или в самия ендодонт, както и в търсене на алтернатива на антибиотичната терапия, която често предизвиква резистентност или проявява нежелателна н
14:30 - 16:00
ІN VITRO ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ОЗОНА ВЪРХУ МАРГИНАЛНАТА МИКРОПРОПУСКЛИВОСТ ОКОЛО АДХЕЗИВНИ ОБТУРАЦИИ Ж. Кирилова, С.Топалова-Пиринска   ПРОМЕНИ В ПУЛПНАТА МИКРОЦИРКУЛАЦИЯ СЛЕД ИЗПИЛЯВАНЕ НА ЗЪБИ ЗА ОБВИВНИ КОРОНИ Д. Костурков, В. Иванчева, Т. Узунов, Ц. Узунов   Акустичен анализ в протетичната дентална медицина М. Христозова, Хр. Кисов, Д. Шопова, Т. Божкова, Р. Казакова, Т. Балакумар Модератор: Проф. д-р Снежанка Топало
10:00 - 12:00
„Приложение на Шуслерови соли на Немския хомеопатичен съюз с общата дентална практика”, фирма „Алпен Фарма”, хотел „България”, зала „Компас”
„Приложение на фоточувствителната терапия в ежедневната стоматологична практика”, фирма „Линеа Трейдинг”, хотел „България”, зала „Kомпас”
Hours
Speakers
Programs
Sponsors

Цени

изберете най-подходящата за Вас

Такса до 31.05.2016

110лева

Такса след 31.05.2016

140лева

Студенти и Докторанти

-50%отстъпка от такса участие

Куверт за Гала вечеря

60лева
Информация за събитието

Кога, Къде и Как

Местоположение

Държавна Опера Бургас
пл. Бургаска Комуна,
8000 Бургас, България

Координати

42.493402
27.470574

Гала вечеря

Регистрирайте се и за нашата гала вечеря, създайте социални контакти

Организатори

BgDA-BGFDI-BGBurgas-BG

Куверт за Гала вечеря

60

лева

Студенти и Докторанти

-50%

отстъпка от такса участие

Такса след 31.05.2016

140

лева

Такса до 31.05.2016

110

лева