borislav-milanov

Д-р Борислав Миланов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОРГАНИЗАЦИОННИЯ
КОМИТЕТ

Обръщение

 

Проф. д-р Снежана Топалова – Пиринска, дм

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАУЧНИЯ
КОМИТЕТ

Обръщение

Програма на Конгреса

 • Зала на операта
Зъб или имплант- къде е лимитът? Панелът ще дискутира развитието на съвременната пародонтология, как се определя решението кога да се спаси зъб и какви техники за пародонтална регенерация познаваме. Когато са изчерпани възможностите, трябва да се реши дали да се постави мост , или имплант. Какви са показанията за поставяне на имплант, кога е най-добрият момент, какви усложнения може да очакваме? Дали имплантите са толкова надеждн
Методите за превенция и контролиране на инфекциите в устната кухина се развиват непрекъснато. Това обуславя прилагането на различни терапевтични вещества с цел премахване въздействието на патогенните бактериални щамове в пародонтални джобове около поставени вече дентални имплантати или в самия ендодонт, както и в търсене на алтернатива на антибиотичната терапия, която често предизвиква резистентност или проявява нежелателна н
Алергията е социално-значимо заболяване. Проблемите, които води след себе си, повлияват здравето на индивида (общо и орално), психичното му състояние и възможността му за свободна комуникация в обществото. Алергичните заболявания са с богата етиология и симптоматика – практически всеки фактор от заобикалящата ни среда може да доведе до нежелани странични реакции с локална или генерализирана изява и с различна степен на тежест. На
Съвременната дентална медицина налага все по-високи стандарти за постигане на цялостно възстановяване на засегнатите зъбни и пародонтални структури, като неизменно включват възстановяването на нормалната морфология на мукогингивалната област. В последните години бяха представени хирургични техники, които целят постигането на  пълна тъканна презервация, за да се постигне и поддържа първичното оздравяване през критичните стад
Лицево-челюстната област е със сложна анатомия, богато кръвоснабдена и инервирана. Заболяванията на лицето, устната кухина и горните отдели на шията са разнообразни като клинична картина, ход на болестта и съответно като лечебни подходи. В този смисъл лицевите болки  заемат основно място. Диференциалната диагноза при характера на болката е ключ към вярната и точна диагноза, а от там и към адекватното лечение. Ето защо, болката е осн
В наше време на нови технологии и информационен поток се срещаме с все по-високите изисквания от страна на пациентите ни. Избледняват границите между възприятието за пациент и клиент. Ние, денталните лекари, сме изправени пред нови предизвикателства. Добрият индивидуален професионализъм е само едно от условията за успешна практика. В лекцията ще бъдат разгледани основни аспекти от личен опит в организацията на клиниката, както и р
Въведение: Инфекциите, свързани с медицинското обслужване (ИСМО) от столетия са проблем за медицинската и денталната практика. Те претърпяха теоретично и терминологично развитие, но заболяемостта от тях не намалява. Поради нарасналата резистентност на микроорганизмите срещу антибиотици и дезинфектанти, контролът на инфекциите остава предизвикателство за специалистите в денталните практики. Цел: Да представим на денталните спе
Имплантните протетични възстановявания могат да бъдат фиксирани с помощта на винтчета или да бъдат циментирани към имплантните надстройки. Целта на лекцията е да представят и сравнят дългосрочните резултати и възможните усложнения при използването на циментиращи се и винтово фиксирани имплантни протетични конструкции. Чрез клинични и лабораторни изследвания ще бъдат показани разликите между двете най-често използвани възстано
Флуорът има уникална роля в превенцията и контрола на зъбния кариес. Неговото значение за здравето на зъбите е известно още в края на ХІХ век. Проучвания, проведени през ХХ век, доказват връзката между приема на флуор и редукцията на зъбния кариес. Тези проучвания дават основание за разработване и внедряване на различни методи за ендогенно и локално приложение на флуор. Флуорната профилактика заема важно място в промоцията на орално
Зъбната пулпна тъкан притежава способност за оздравително възстановяване след травматични и механични увреждания.  Пулпната тъкан реагира чрез репаративен тип възстановяване, което се характеризира с формиране  на новообразуван слой от дентин в областта на травматичната експозиция и реорганизация на меките тъкани.  Възможните лечебни терапии при витална пулпа са директно покритие и пулпотомия.  В ендодонтията лечението на вит
Карциномите на слюнчените жлези (Salivary gland carcinomas - SGC) съставляват само 3-5% от всички злокачествени заболявания на главата и шията, но от друга страна са най-разнообразни, с най-малко 24 различни типа, признати от Световната здравна организация (СЗО). Между 72-85% от туморите на слюнчените жлези възникват в паротидната жлеза, където 10-24% са злокачествени, при подчелюстната жлеза злокачествените случаите са два пъти повече и при малките слюнче
Докладът разглежда правната уредба, свързана с т. нар. „медицински грешки”, като една изключително интересна, разнообразна и специфична материя, която намира своите разновидности не само в държавите от Европейския съюз, но и в целия свят. Това разнообразие се изразява включително и при регламентиране на легалната дефиниция за понятието или липсата на такава, приложното й поле, обхвата на отговорността, мерките за ограничаването й,
УВОД: Добрият отпечатък е в основата на всяко възстановяване. Кой материал да бъде избран? Коя отпечатъчна техника? Как да се разпознаят и избегнат грешки? РЕЗЮМЕ: Дейност, която ни предизвиква ежедневно в нашата практика е: „Отпечатъци в денталната медицина; Дали това е форма на изкуство?”. Отпечатъкът  може да се снеме по различни начини в зависимост от условията, с които разполага лекаря по дентална медицина. Лекцията ще представ
  Hours
  Speakers
  Programs
  Sponsors

  Цени

  изберете най-подходящата за Вас

  Такса до 31.05.2016

  110лева

  Такса след 31.05.2016

  140лева

  Студенти и Докторанти

  -50%отстъпка от такса участие

  Куверт за Гала вечеря

  60лева
  Информация за събитието

  Кога, Къде и Как

  Местоположение

  Държавна Опера Бургас
  пл. Бургаска Комуна,
  8000 Бургас, България

  Координати

  42.493402
  27.470574

  Гала вечеря

  Регистрирайте се и за нашата гала вечеря, създайте социални контакти

  Организатори

  BgDA-BGFDI-BGBurgas-BG

  Куверт за Гала вечеря

  60

  лева

  Студенти и Докторанти

  -50%

  отстъпка от такса участие

  Такса след 31.05.2016

  140

  лева

  Такса до 31.05.2016

  110

  лева